Спрощення процедур торгівлі в Украї ні: оцінки та очікування бізнесу 2017/2018